Aspirantkoret

Bildet er tatt i forbindelse med korets sommerkonsert, juni 2009. (Foto: David Dawson)

Aspirantkoret er et tilbud for 4., 5. og 6.klassinger. Aspirantene blir rekruttert via prøvesang fra rekruttgruppa, og eksterne søkere. Samtlige aspiranter må spille et instrument. På hver øvelse avholdes det et kvarters intern konsert, hvor jentene kan fremføre en sang eller spille noe på instrumentet sitt.

Aspirantkoret har fokus på flerstemthet, stemmebruk, intonasjon, klang, formidling og notelesing. Aspirantkoret deltar på sommer- og julekonserten til Det Norske Jentekor, og holder også sine egne konserter, gjerne sammen med rekruttgruppa.

Aspirantene gjør også ulike oppdrag, og synger jevnlig med Meg og kammeraten min (Martin Hagfors/ Erik Johannesen). I en årrekke har de også deltatt på den populære Luciakonserten arrangert av Kvindelige Studenters Sangforening.

Aspirantkoret øver mandager fra 15.30-17.00 på Ruseløkka skole, kontigenten er kr. 2000,- i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask. Bli medlem.

 

SUPPLEANTGRUPPA

Suppleantgruppa består av den 6. og 7. klassinger, altså eldste årgang i aspirantkoret og yngste årgang i hovedkoret.

I suppleantgruppa står teoriundervisning, stemmegaffeltrening og sangteknikk i fokus. Teoriundervisningen foregår i tematiske bolker, og det blir gitt arbeidsoppgaver, samt noen tester etter hver temabolk. Suppleantgruppa har et allsidig og selvstendig repertoar, men øver også på hovedkorets standardrepertoar.

Suppleantgruppa opptrer på sommerkonserten til Det Norske Jentekor. Vi gjør også noen sosiale aktiviteter, som å gå på kino før jul og å bade i Frognerbadet før sommerferien.

Suppleantgruppen øver i 4. etasje (musikkrommet) på Ruseløkka skole, onsdager kl. 16-18. Suppleantgruppen ledes av assisterende dirigent Linnéa Sundfær Haug.