Bli medlem!

Alle korene - Vårkonsert 2010

To ganger i året ønsker vi velkommen til prøvesang for våre kor:

-Rekruttgruppe er for jenter i 1.,2. og 3. klasse.

-Aspirantkoret er for jenter i 4., 5. og 6.klasse.

-Hovedkoret er for jenter i 7., 8., 9. og 10.klasse.

-Studiokoret er for jenter på videregående skole og oppover.

 

Søkere fra 4.klasse og oppover bør spille et instrument og ha grunnleggende notekunnskaper. De som ikke spiller et instrument når de kommer inn, må begynne å spille et instrument etter de har kommet inn i koret.

Vi tar inn jenter i Hovedkoret og Studiokoret kun unntaksvis. For å komme inn i aspirantkoret og rekruttgruppa skal man ha en sunn stemme og synge helt rent. Hvert årskull er ca 8 sangere.

Les mer om korene under om koret

For å søke, sender dere en mail med info om jentas musikalske bakgrunn, fulle navn og fødselsdato, samt et mobilnr dere kan nås på til  dirigenten.