Hovedkoret

Bildet er tatt på Akershus festning i forbindelse med sommerkonsertene i juni 2008. Foto: Jon Siverts.

 

Hovedkoret er et tilbud for 7., 8., 9. og 10. klassinger. Det er opptaksprøver for å komme inn i hovedkoret, og de aller fleste rekrutteres fra aspirantkoret. I noen få tilfeller rekrutteres også jenter eksternt.

Hovedkoret har fokus på kvalitet, både gjennom det rent musikalske og det sceniske. Koret skal hele tiden strebe mot å være et ensemble som utvikler hver sanger til å bli en selvstendig korsanger, en god ensemblemusiker og en god formidler. Dette gjøres gjennom et bredt repertoar som spenner fra de enkleste viser til de mest kompliserte bestillingsverk.

Koret utgjør en vesentlig del av de årlige julekonsertene og sommerkonsertene. Hovedkoret er et svært aktivt kor, og har mange oppdrag gjennom året, f.eks for Storebrand, Conoco Philips og NRK. Koret er årlig på seminar på Ytterbøl i Østfold og reiser på konkurranser og festivaler i inn og utland.

Hovedkoret øver tirsdager 16.30-19.00 på Ruseløkka Skole, kontigenten er kr. 2650,- i semesteret og dirigent er Anne Karin Sundal-Ask.